Trường Mẫu Giáo Vĩnh Gia, được thành lập từ ngày 06 tháng 8 năm 2004 với tổng diện tích 1764 m2. Năm học 2017-2018 được xây dựng cất mới với diện tích 3114 m2, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo chuẩn quốc gia, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đổi mới giáo dục. Được sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Tri Tôn,  chính quyền địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của Hội cha mẹ học sinh cùng với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Vĩnh Gia. Chất lượng đội ngũ ngày càng tăng lên, hoạt động quản lý nhà trường ngày càng khoa học, hiệu quả, các hoạt động đoàn thể trong nhà trường ngày càng đi vào nề nếp, thúc đẩy các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong công tác